Dasar Privasi Kustomate Kabinet Dapur

Di Kustomate Kabinet Dapur, kami berdedikasi untuk melindungi dan memelihara privasi anda semasa melawat laman web kami atau berkomunikasi secara elektronik dengan kami.

Dasar Privasi ini, bersama-sama dengan terma penggunaan kami, memberikan penjelasan mengenai apa yang berlaku kepada apa-apa data peribadi yang anda berikan kepada kami, atau yang kami kumpulkan daripada anda.

Kami mengemas kini Dasar ini dari semasa ke semasa jadi sila semak Dasar ini secara teratur.

Maklumat Yang Dikumpul Oleh Kustomate Kabinet Dapur

Dalam mengendalikan laman web kami, kami boleh mengumpul dan memproses data berikut mengenai anda:

  • Butiran kunjungan anda ke laman web kami dan sumber yang anda akses, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, data lalu lintas, data lokasi, weblog dan data komunikasi lain,
  • Maklumat yang anda sediakan dengan mengisi borang di laman web kami, seperti apabila anda mendaftar untuk maklumat atau membuat pembelian,
  • Maklumat yang diberikan kepada kami apabila anda berkomunikasi dengan kami atas sebarang sebab.

Penggunaan Maklumat Anda

Maklumat yang kami kumpulkan dan simpan yang berkaitan dengan anda digunakan terutamanya untuk membolehkan kami menyediakan perkhidmatan kami kepada anda. Di samping itu, kami boleh menggunakan maklumat untuk tujuan berikut:

  • Untuk memberi anda maklumat yang diminta dari kami, yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan kami. Untuk memberikan maklumat mengenai produk lain yang kami rasa mungkin menarik minat anda, di mana anda telah bersetuju untuk menerima maklumat tersebut.
  • Untuk memenuhi komitmen kontrak kami kepada anda.
  • Untuk memaklumkan anda mengenai sebarang perubahan pada tapak web kami, seperti penambahbaikan atau perubahan perkhidmatan / produk, yang mungkin menjejaskan perkhidmatan kami.
  • Sekiranya anda seorang pelanggan yang sedia ada, kami boleh menghubungi anda dengan maklumat tentang barangan dan perkhidmatan yang serupa dengan yang menjadi subjek jualan terdahulu kepada anda.

Jika anda seorang pelanggan baru, kami hanya akan menghubungi anda atau membenarkan pihak ketiga menghubungi anda hanya apabila anda telah memberikan persetujuan dan hanya dengan cara yang anda berikan persetujuan.

Jika anda tidak mahu kami menggunakan data anda untuk pihak kami atau pihak ketiga, anda akan berpeluang untuk menahan keizinan anda apabila anda memberikan maklumat anda kepada kami di borang yang kami kumpulkan data anda.

Harap maklum bahawa kami tidak mendedahkan maklumat mengenai individu yang dapat dikenal pasti kepada pengiklan kami tetapi kami kadang-kadang boleh memberikan mereka maklumat statistik agregat tentang pelawat kami.

Menyimpan Data Peribadi Anda

Kami boleh memindahkan data yang kami kumpulkan dari anda ke lokasi di luar Malaysia untuk diproses dan disimpan. Juga, ia boleh diproses oleh kakitangan yang beroperasi di luar Malaysia yang bekerja untuk kami. Sebagai contoh, kakitangan tersebut mungkin terlibat dalam pemprosesan dan membuat keputusan pesanan anda, pemprosesan butiran pembayaran anda dan penyediaan perkhidmatan sokongan. Dengan menyerahkan data peribadi anda, anda bersetuju untuk pemindahan, penyimpanan atau pemprosesan ini. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan data anda dirawat dengan selamat dan sesuai dengan Dasar Privasi ini.

Data yang diberikan kepada kami disimpan di pelayan selamat kami. Butir-butir yang berkaitan dengan apa-apa urus niaga yang dibuat di laman web kami akan disulitkan untuk memastikan keselamatannya.

Penyampaian maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat dan oleh itu kami tidak dapat menjamin keselamatan data yang dihantar kepada kami secara elektronik dan penghantaran data sedemikian olehnya sepenuhnya pada risiko anda sendiri. Di mana kami telah memberikan anda (atau di mana anda telah memilih) kata laluan supaya anda boleh mengakses bahagian tertentu laman web kami, anda bertanggungjawab untuk memastikan kata laluan ini sulit.

Mengisytiharkan Maklumat Anda

Jika berkenaan, kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana ahli kumpulan kami. Ini termasuk, jika berkenaan, anak-anak syarikat kami, syarikat induk kami dan anak syarikatnya yang lain (jika ada).

Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga:

  • Di mana kami menjual mana-mana atau semua perniagaan kami dan / atau aset kami kepada pihak ketiga.
  • Di mana kami diwajibkan untuk mendedahkan maklumat anda secara sah.
  • Untuk membantu melindungi penipuan dan meminimumkan risiko kredit.

Pautan Pihak Ketiga

Anda fikiran mencari pautan ke laman web pihak ketiga di laman web kami. Laman web ini harus mempunyai dasar privasi mereka sendiri yang patut anda periksa. Kami tidak menerima apa-apa tanggungjawab atau liabiliti untuk dasar mereka sekalipun kami tidak dapat mengawalnya.

Menghubungi Kabinet Kustomate

Kami mengalu-alukan sebarang pertanyaan, komen atau permintaan yang anda ada mengenai Dasar Privasi ini. Tolong jangan teragak-agak untuk menghubungi kami.

Call Now Button
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Share This